Szkice historyczne

Młody starosta jaworowski ślubował pielgrzymkę do progów apostolskich. Nastąpiło to przyrzeczenie jakoś w porze zimowej między rokiem 1652 a 1653.
Wpłynęła na nie zapewne rada pobożnej i ukochanej ciotki Doroty Daniłowiczównej, ksieni klasztoru panien Benedektynek we Lwowie, która niemniej czule od matki pieszczonemu Janowi
stała się najdroższą osobą w całej rodzinie, prawdziwą powiernicą najskrytszych uczuć.
Zaledwie też młody Sobieski doszedł tymi czasy pełnoletności, pierwszym czynem jego zupełnej samowładzy znamy bogatą darowiznę na rzecz ukochanej ciotki Doroty i jej klasztoru
panieńskiego we Lwowie, zeznaną w aktach ziemstwa lwowskiego pod dniem 26 czerwca roku 1653.
Łatwiej wszakże było młodemu ślubować wówczas pielgrzymkę rzymską, niż znaleźć porę do jej podjęcia.
Tuż po ślubie złożonym, przyszło Janowi odbyć półroczną wojnę żwaniecką i towarzyszyć następnie wielkiemu poselstwu królestwa do Carogrodu.
W samej porze jego legacji carogrodzkiej wybuchła r. 1654 wojna moskiewska, do której roku 1655 przybyła najstraszniejsza ze wszystkich - szwedzka.
Gdy zaś po ośmiu latach ciągłego poszczęku broni i ciągłych obowiązków wojennych stanął w roku 1660 traktat oliwski ze Szwecją, a r.
1664 chwilowy rozejm z Moskwą, zaniosło się w roku następnym na dwuletnią wojnę domową z Lubomirskim, wymagającą aż po koniec r.
1666 ciągłej obecności Jana Sobieskiego przy boku króla.
Takim sposobem szło w coraz dalszą odwłokę spełnienie ślubowanej pielgrzymki rzymskiej.
Już lat czternaście mijało, a cudownie zachowany brat Marka chodził jeszcze w swoim ślubie pobożnym.
Już znaczna część spodziewanych znaków łaski niebieskiej ziściła się na Janie, a dług dawnej wdzięczności ciężył jeszcze niewypłacony niebiosom.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>