Szkice historyczne

Jakoż nie wiedząc o nich zgoła w ziemi węgierskiej, oddawano jej tam hołdy powszechne i jednogłośnie oburzano się, gdy teraz gruchnęła wiadomość o zelżeniu jej przez cesarza.
A oburzenie kraju miało tym większą słuszność za sobą, ileż że Karol IV zostawał w związkach bliskiego powinowactwa z królem Ludwikiem.
Był on bowiem teściem Ludwika, małżonka córki Karola Małgorzaty, i lubo królowa Małgorzata od lat kilkunastu umarła, nie zerwał się przecież węzeł bliskości familijnej.
Prócz tego słynął cesarz zresztą jako pan mądry, stateczny, pieczołowity o dobro ludu i spokój z sąsiadami.
Dorównywał on w tej mierze obudwom sąsiadom swoim w Węgrzech i Polsce i niełatwo zaprawdę znaleźć w historii drugą dwudziestkę lat, w którejby sąsiadowało z sobą trzech tak
znakomitych monarchów jak właśnie nasz Ludwik, Kazimierz i Karol.
Nie mogąc oderwać oczu od tej nieśmiertelnej trójcy monarszej, dostrzegamy w niej zajmujące odcienia pojedynczych obliczów.
Jako gospodarze, administratorowie, prawodawcy, sędziowie, są oni wszyscy zarówno błogosławionymi, wielce podobnymi do siebie dobroczyńcami swoich narodów: lecz wpatrując się w
nich ze strony osobistych skłonności, osobistej ambicji i próżnostki, widzimy z zadziwieniem trzy wcale różne postacie.
Ludwik, potomek najświetniejszej w Europie rodziny, jaśniejącej polorem Francji i Włoch; bliski bratanek dwóch głośnych w świecie Świętych, króla Ludwika IX i biskupa
tolosańskiego Ludwika; najmożniejszy z królów ówczesnych - dbał najskrupulatniej o moralny pozór swoich postępków, o wykwintną, manierowną powierzchowność wszystkich swoich
kroków i obyczajów, o chwałę wzorowego monarchy u potomności, rozkwitającą mu już za życia spod pióra poetów i dziejopisów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>