Szkice historyczne

Jak wszyscy możniejsi panowie owej, epoki, tak i starosta jaworowski doznawał niekiedy najdotkliwszego braku gotówki.
Było to zwyczajną podwówczas rzeczą, która zwłaszcza przy kilkakrotnym zniszczeniu całej fortuny Sobieskich podczas niedawnych wojen kozackich i tatarskich nie zdziwiła nikogo.
Mianowicie też rok 1659 okazał się przyciężkim szkatule naszego Jana, już teraz chorążym koronnym mianowanego. Wraz z mniszkami N.
Panny pozywał go w tym roku także proboszcz oleski ksiądz Krzysztof Kłoński, i wygrawszy sprawę w pierwszych instancjach, groził kollatorowi swojemu uzyskaniem banicji.
Przedmiotem sporu była suma 5000 złp.
, którą jeszcze nieboszczyk pan kasztelan krakowski Sobieski zapisał kościołowi w Olesku, a z której ani ojciec ani syn nie uiścili się do tej pory.
Przeto wydany został we Lwowie w dniach 21 i 22 lipca r.
1659 wyrok starościński w drugiej instancji, nakazujący niezwłoczną egzekucję należytości, a to prawnym zajechaniem czyli rumacją dziedzicznych dóbr chorążego.
Takąż a nie inną pretensję miały bez wątpienia także Panny Karmelitanki bose we Lwowie.
Tażsama trudność zaspokojenia słusznych żądań klasztoru we Lwowie, jak i kościoła oleskiego nadała tenże sam obrót w sprawie.
Ani w pierwszym, ani w drugim terminie nie znalazły się pieniądze do wypłaty a na koniec za dojściem sprawy przed trybunał koronny wypadł wyrok banicji.
Przyszło więc znowu starać się przed upływem dwunastu niedziel o kasację wyroku.
Pierwszym do tego krokiem było jak zawsze uspokojenie strony skarżącej, następnie pozew o uniemożliwienie uzyskanego przez nią wyroku.
Jednemu i drugiemu stało się tym razem z większą jeszcze dokładnością zadość niż w poprzednim zatargu z Askmanickim.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>